Fasad2
Måleriute
SkolhusI
Fasad3

KUNSKAP - TRYGGHET - ANSVAR

AKTUELLT
TEMA KROPPEN

Vårterminens första tema är: Kroppen

VIKTIGA DATUM
SOCIALA MEDIER

Ska du söka skola för ditt barn till hösten 2021? Se hit!

Följ de senaste aktiviteterna hos oss. 

VÄLKOMMEN TILL DEN LILLA SKOLAN SOM SKAPAR DEN STORA TRYGGHETEN
På Djurgårdsskolan arbetar vi hårt för att forma individer. Vi uppmuntrar barnen att ta eget ansvar och våga dela med sig av sina egna tankar och idéer. Värdegrundsarbetet har format eleverna till att stå upp för sig själva men också för varandra. En elev som har gått sina fyra år hos oss har goda kunskaper i alla ämnen och kommer att vara väl förberedda för mellanstadiet på en större skola. 
Nobelpojkar.jpg
Myror_edited.jpg
Vägg1.JPG
TRADITIONER

På Djurgårdsskolan är traditioner en stor del av vår verksamhet. 

TEMA KROPPEN

Denna termin arbetar vi på olika sätt med Kroppen

SAMARBETE MED SKANSEN

Skansen - vårt fantastiska uteklassrum.