top of page
Hemsidan_skolhuset_flaggstång.JPG

Årskurs 1-3

Skola och fritids arbetar med utgångspunkt från Lgr - 22 och Djurgårdsskolans lokala planeringar. Vi arbetar med gemensamma teman i alla årskurser som stärker gemenskap och samarbete mellan alla elever.

Vi erbjuder en utökad timplan på Djurgårdsskolan. Detta innebär att eleverna har fler undervisningstimmar än ordinarie timplan. Vi har Stockholms kulturutbud precis runt hörnet som vi mer än gärna använder oss av i undervisningen. Vi besöker ofta museer och andra sevärdheter i närområdet. En elev som har gått sina fyra år hos oss har goda kunskaper i alla ämnen och kommer att vara väl förberedd för mellanstadiet på en större skola.

 

På Djurgårdsskolan uppmuntrar vi barnen att ta eget ansvar och att våga dela med sig av egna tankar och idéer. Varannan vecka har vi klassråd samt ett stormöte. På stormötet närvarar alla elever och pedagoger på skolan. Stormöten ger alla elever på Djurgårdsskolan möjligheten att vara delaktiga i stora och små beslut som gäller skolan.

På Djurgårdsskolan undervisas eleverna i matematik enligt Singaporemodellen. Singaporemodellen kännetecknas av ett undersökande och elevaktivt arbetssätt där problemlösning, samtal och resonemang står i fokus. Varje lektion får eleverna möjlighet att lösa uppgifter i grupp och individuellt. Uppgifterna diskuteras och olika förslag att lösa problemet välkomnas. Modellen går ut på att tidigt ge eleverna konkret förståelse för matematikens grunder och begrepp. 

 

Singaporemodellen är en välbeprövad modell för undervisning i matematik, som bygger på internationell forskning kring inlärning och matematikdidaktik. Modellen kommer, som namnet antyder, från Singapore. Den baseras på Singapores läroplan och deras sätt att undervisa i matematik. 

Läs mer om Singaporemodellen i matematik här.

Pentagonen.jpg
Måleriute.JPG
bottom of page