Fritids

Fritids är integrerat i skolans verksamhet. Fritidspedagogerna ansvarar för vissa ämnen under skoldagen såsom Bild, Idrott, Slöjd och Livskunskap. 

 

Fritidsverksamheten är en blandning av fri lek, eget skapande och vuxenledda pedagogiska aktiviteter.

 

Fritids ansvarar för att ge barnen en meningsfull fritid. Det ska vara ett komplement till skolan och hemmen.

 

Djurgårdsskolans fantastiska skolgård med träd och buskar ger barnen många möjligheter till fri lek utomhus. Fritids ordnar ofta eftermiddagar utomhus i Djurgårdsskolans vackra omgivningar.

 

Utöver ordinarie fritidsverksamhet erbjuder Djurgårdsskolan detta läsår andra aktiviteter som exempelvis teater, dans, engelska, piano, gitarr, yoga och capoeira.

Fritidshemmet är öppet till kl 17.30.

OM OSS

Djurgårdsskolan är en fristående skola som ligger granne med Skansen ute på Djurgården, mitt i naturen och kulturen. 

Kontakt

rektor@djurgardsskolan.se

08-667 93 93

Djurgårdsskolan

Sollidsbacken 10

115 21

Stockholm