top of page

Fritids

Fritids är integrerat i skolans verksamhet. Fritidspedagogerna ansvarar för vissa ämnen under skoldagen såsom Bild, Idrott, Slöjd och Livskunskap. 

 

Fritidsverksamheten är en blandning av fri lek, eget skapande och vuxenledda pedagogiska aktiviteter.

 

Fritids ansvarar för att ge barnen en meningsfull fritid. Det ska vara ett komplement till skolan och hemmen.

 

Djurgårdsskolans fantastiska skolgård med träd och buskar ger barnen många möjligheter till fri lek utomhus. Fritids ordnar ofta eftermiddagar utomhus i Djurgårdsskolans vackra omgivningar.

 

Utöver ordinarie fritidsverksamhet erbjuder Djurgårdsskolan detta läsår andra aktiviteter som exempelvis teater, dans, piano, gitarr, yoga, gymnastik och basket.

Fritidshemmet är öppet till kl 17.30.

Lekoteket.JPG
bottom of page