top of page
Djurgårdsskolan_huset.JPG

Om skolan

Djurgårdsskolan är en av Stockholms äldsta skolor och är sedan år 1878 inrymd i ett kulturhistoriskt värdefullt trähus på Södra Djurgården i Stockholm. Skolan är en stiftelse och är ingen vinstdrivande skola sedan 1993. Djurgårdsskolan har idag  94 elever fördelade på en förskoleklass, en åk 1, 2 och 3. Djurgårdsskolans symbol är en påfågel då det sägs att en påfågel förirrade sig från Skansen och kom in i skolbyggnaden för länge sedan.

Skolbyggnaden är idag K-märkt och vi månar mycket om skolans lokaler som fortfarande är fulla med karaktär. Hos oss finns lokaler för alla verksamheter som bedrivs under en skoldag.  Vi har en egen gymnastiksal integrerad i skolbyggnaden. Den används under idrottslektioner men också under fritidsverksamheten. Vi har en egen bildateljé där barnen varje dag får möjlighet till skapande verksamhet. I den skapande verksamheten på skoltid ingår också slöjd. Vi har både trä - och textilslöjdssal i skolbyggnaden. 

 

Skolan kan varje dag erbjuda hemlagad mat som lagas av vår egen kock i vårt skolkök. Så långt som det är möjligt handlar vi ekologisk eller närproducerad mat. Överbliven mat tas om hand och återanvänds till biobränsle.

Vi strävar efter att få elever mer motiverade och målmedvetna samt öka deras GRIT. Med GRIT menas "konsten att inte ge upp". En framgångsfaktor i utvecklandet av GRIT är att våga misslyckas och att också ta lärdom av sina misstag. På Djurgårdsskolan får barnen höra "det är inte fel att göra fel, det är en början till att göra rätt". Det är inte bara talang eller intelligens som är den avgörande faktorn för att lyckas utan det är också mycket av deras ihärdighet - GRIT som på verkar resultatet.

Djurgårdsskolan är en skola med höga ambitioner. Hos oss ges varje elev de bästa förutsättningarna till en individuell utveckling och höga studieresultat.

Skolhus.JPG
bottom of page