top of page
Miljöarbete.jpg

Miljöarbete

Djurgårdsskolan arbetar målinriktat med miljöfrågor på olika sätt, både pedagogiskt och praktiskt. En del i arbetet är att enligt läroplanen främja kunskaper om hållbar utveckling samt hälsa och välbefinnande. Barnen ska få möjlighet att tillägna sig ett ekologiskt och varsamt förhållningssätt till sin omgivande miljö samt till natur och samhället. Eleverna ska också ges möjlighet att utveckla kunskaper om hur olika val som människor gör, kan bidra till en hållbar utveckling. 

Matavfallshämtning för biobränsle

Vi sorterar skolans matrester så att de kan behandlas biologiskt och omvandlas till biogas och biogödsel.

Källsortering

 

På skolan källsorterar vi bland annat papper, kartong, plast, glas, matavfall och metallskrot. Barnen är mycket delaktiga i detta arbete.

bottom of page