top of page

Är du en Påfågel?

Genom åren har många varit elever på Djurgårdsskolan.
En del fortsätter kontakten med klasskamrater och personal genom livet.

Alumniföreningen Påfåglarna är ett forum där tidigare elever och personal enkelt kan få kontakt. 
Alla som gått eller verkat på skolan, nu eller för länge sedan, kan bli medlemmar.
Medlemskapet ger, förutom tillgång till medlems- och kontaktuppgifter, möjlighet att delta
i olika aktiviteter och evenemang under året.  ​

Gå med i Påfåglarna genom att betala 250 kronor i engångsavgift till bg 5941-8301.
Ange namn och avgångsår på skolan. Fyll samtidigt i uppgifterna nedan och skicka in.

Föreningens styrelse består av: Catherine Engellau, Nilla Axerup Sjöborg, Linus Malmberg & Per Söderberg

Kontakta oss gärna på alumni@djurgardsskolan.se om du har frågor och vill veta mer.


Föreningen har även en sluten facebookgrupp för medlemmar: Påfåglarna.
Där ges 
löpande information om vad som är på gång.

Sprid gärna Påfåglarna till äldre alumni!
Medlemsuppgifter:

Tack!

bottom of page