top of page

Styrelsen

Djurgårdsskolans styrelse består av

Ordförande och grundare

Catherine Engellau

catherine.engellau@dnv.se

Jurist och grundare

Charlotte Bille Edholm

charlotte.bille.edholm@gmail.com

Civilekonom

Katinka Engellau-Nilsson

katinka.engellaunilsson@gmail.com 

Rektor och skolchef

Caroline Köling

rektor@djurgardsskolan.se

Skolrådet

Skolrådet är en grupp bestående av föräldrarepresentanter, personal, rektor och styrelseordförande. För att Djurgårdsskolans verksamhet ska fungera väl för barnen är det viktigt att det finns en bra samverkan mellan skolans personal, föräldrar och skolans styrelse. 

Val av föräldrarepresentanter görs vid varje läsårs början. Skolrådet sammanträder fyra gånger per läsår.

bottom of page