top of page

EU:s dataskyddsförordning (GDPR) började gälla den 25 maj 2018. Denna förordning ersätter personuppgiftslagen och ställer högre krav på behandlingen av personuppgifter. Bland annat stärks den enskildes rätt kring hur företag behandlar den enskildes personuppgifter. Varje behandling av personuppgifter måste ha en laglig grund.

Personuppgifter

bottom of page