OM OSS

Djurgårdsskolan är en fristående skola som ligger granne med Skansen ute på Djurgården, mitt i naturen och kulturen. 

Kontakt

rektor@djurgardsskolan.se

08-667 93 93

Djurgårdsskolan

Sollidsbacken 10

115 21

Stockholm

Trygghetsarbete

Djurgårdsskolan är en skola där alla elever ska känna sig trygga och uppskattade. Skolan har en likabehandlingsplan som utgår från våra ledord

kunskap, trygghet och ansvar.

Planen redogör för hur skolan arbetar förebyggande, upptäckande och åtgärdande kring olika former av kränkande behandling. På Djurgårdsskolan råder nolltolerans mot alla former av diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.

All personal på skolan har ansvar för att arbeta enligt skolans likabehandlingsplan.