top of page

Djurgårdsskolan är en skola där alla elever ska känna sig trygga och uppskattade. Skolan har en likabehandlingsplan som utgår från våra ledord

Kunskap, Trygghet och Ansvar.

Planen redogör för hur skolan arbetar förebyggande, upptäckande och åtgärdande kring olika former av kränkande behandling. På Djurgårdsskolan råder nolltolerans mot alla former av diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.

Varannan vecka träffas alla elever och all personal på skolan och har ett gemensamt stormöte. Där lyfter vi smått och stort som berör allas tillvaro på skolan. Vid varje terminsstart arbetar vi intensivt under en period för att tydliggöra likabehandlingsplanen för alla på skolan.

All personal på skolan har ansvar för att arbeta enligt skolans likabehandlingsplan. 

Klassregler .jpg

Trygghetsarbete

"Högst uppe på kullen ser man ett gult, stort hus. Det känns kul, tryggt och mysigt på Djurgårdsskolan." - Elev 7 år

bottom of page