top of page

Elevhälsan

Djurgårdsskolans elevhälsoteam består av skolsköterska, skolpsykolog, rektor och speciallärare. Skolkurator och skolläkare finns också knutna till verksamheten. Klasslärarna deltar även delvis i skolans elevhälsoteam.

Om det är något som du vill berätta eller diskutera kring ditt barns hälsa är du varmt välkommen att kontakta vår skolsköterska Eva Urban.

skolsyster@djurgardsskolan.se

 

bottom of page