top of page
Klassregler .jpg

Förskoleklass

Förskoleklass är en egen obligatorisk skolform, med ett stort inslag av skapande arbete och lek.

Förskoleklassen ska förbereda för fortsatt utbildning. Förskoleklassen ska kombinera förskolans och skolans arbetssätt och pedagogik.

Djurgårdsskolan månar mycket om att de yngsta eleverna ska få en bra start på sin utbildning under sitt första skolår.

En elev i förskoleklass har hos oss utökade skoldagar. Detta innebär att vi erbjuder fler lektioner i veckan än i förskoleklass generellt.

Som elev i förskoleklass får du simundervisning vid tjugotvå tillfällen under det första skolåret hos oss.

Förutom ordinarie skolämnen finns även idrott och bild på schemat i förskoleklass.

På Djurgårdsskolan uppmuntrar vi barnen att ta eget ansvar och att våga dela med sig av egna tankar och idéer. Varannan vecka har vi klassråd samt ett stormöte. På stormötet närvarar alla elever och pedagoger på skolan. Stormöten ger alla elever på Djurgårdsskolan möjligheten att vara delaktiga i stora och små beslut som gäller skolan.

Hmesidan havet.jpg
bottom of page