J.BSpök.JPG

Tema

Djurgårdsskolans temaarbete.

På Djurgårdsskolan arbetar alla elever tillsammans med olika teman under läsåret.

De tre största arbetar vi med under en treårscykel. De är Forntiden, Rymden och Kroppen. Under våra temaarbeten arbetar vi ämnesövergripande. Detta innebär att flera ämnen samverkar under arbetets gång med temat.  

Varje vår har vi en stor temaredovisning där föräldrar bjuds in. Då visas exempel på barnens arbeten i form av kunskap, texter och verk.

Hösten 2020 har vi arbetat med tema Hösten.

Vi har bland annat studerat hur John Bauer målade sina trollskogar.

J.Btroll.JPG